Leren paardrijden doe je op een FNRS-ruitersportcentrum. Je bent dan verzekerd van goede opleidingen en deskundige instructeurs. Samen met de KNHS heeft de FNRS een uitgebreid pakket opleidingen in dressuur, springen, mennen, voltige, carroussel, western, buitenrijden en paardenwelzijn. Ze worden steeds een stapje moeilijker en bieden volop uitdaging en ruimte voor ontwikkeling.

Ruiteropleiding dressuur

De dressuuropleiding laat de ruiter stapsgewijs kennismaken met de basisgangen van het paard. De dressuurmodules worden in individueel wedstrijdverband getoetst middels de zogenaamde F-proeven en A proeven. Mede door het rijden van deze proeven raakt de ruiter vertrouwd met de gang van zaken in de paardensport, waar hij desgewenst ook verder in door kan groeien.

De dressuuropleiding begint makkelijk met proeven zonder galop en eindigt met proeven op hoog niveau. In totaal zijn er 20 F-proeven, waarvan een aantal wordt ondersteund met een theorie-examen. Per afgelegde proef moet door de ruiter minimaal 210 punten worden behaald. Bij goed gevolg ontvangt men een promotiepuntstempel in het ruiterpaspoort bij de betreffende proef. Zodra voldoende promotiepunten zijn behaald kan men starten met de volgende proef. Alle even F-proeven geven recht op een diploma.

Iedere ruiter kan instromen tot en met het niveau van de F6-proeven. Het daadwerkelijke aanvangs-niveau wordt bepaald door de instructeur of door de manegehouder.

  • Bij F2, F4, F6 wordt een theorie-examen afgenomen.
  • Voor elk foutief beantwoorde theorievraag moet één punt afgetrokken worden van de totaal score van de “diploma-proef”. Dit moet aangegeven worden op het protocol van de betreffende proef.
  • Iemand die bijvoorbeeld bij een F-proef een score van 213 punten heeft voor de “diploma-proef” en vervolgens 4 van de 10 theorievragen foutief beantwoordt, zal dus een eindscore van 213-4=209 punten behalen voor zijn/haar “diploma-proef”. Deze ruiter zal hierdoor geen PP behalen en derhalve de volgende wedstrijd wederom dezelfde proef moeten starten om de vereiste PP te behalen voor het diploma.
  • Wanneer een ruiter opgaat voor zijn diplomaproef, moet bij voorkeur op dezelfde dag ook het theorie-examen afgelegd worden. Dit aangezien een en ander met elkaar verrekend wordt. Als de theorie voor de wedstrijddag wordt afgenomen, dan moet op de wedstrijddag zelf de uitslag van de theorie-examens beschikbaar zijn voor de juryleden.

Let op: Het aantal promotiepunten dat hieronder wordt aangegeven is minimaal vereist. De manegehouder is vrij om zijn ruiters meerdere PP’s te laten behalen voor een proef, voordat deze mogen doorstromen naar een volgende proef. Indien de manegehouder besluit om over te gaan tot meerdere PP-punten per proef dan geldt dit voor alle ruiters en moet dit goed gecommuniceerd worden met de ruiters.

  • Voor alle F-proeven moeten minimaal 2PP behaald worden alvorens een ruiter mag door stromen naar een hogere proef.
  • Dit met uitzondering van de F1 en F2, hiervoor hoeft maar 1PP behaald te worden voor doorstroming naar de F2 of de F3.

Nadat een ruiter voor zijn afgelegde proef een PP heeft behaald, moet deze afgestempeld worden in het ruiterpaspoort door het wedstrijdsecretariaat van het organiserende ruitersportcentrum of door het jurylid. De stempels zijn een voorlopige erkenning voor de behaalde promotiepunten. Als een ruiter het ruiterpaspoort verlengt, krijgt deze naast de jaarzegel ook PP-zegels thuis gestuurd voor de behaalde proeven. Deze zegels kunnen over de stempels geplakt worden. Let op: Pas als deze zegels in het ruiterpaspoort zijn geplakt, zijn de behaalde promotiepunten officieel.

Na het behalen van alle F-proeven heeft de ruiter direct aansluiting op de landelijke wedstrijdsport van de KNHS in de klasse L1 dressuur. De theorie, eventueel aangevuld met de te rijden proeven van de ruiteropleidingen, staat vermeld in het FNRS-leerboek. Dit leerboek is te verkrijgen bij het eigen FNRS ruitersportcentrum.

Ruiteropleiding aangepaste proeven ( A proeven )1964938_480575082070720_1817071723_n

Met een beperking of nog niet er aan toe om helemaal zonder begeleiding de proeven te rijden. De FNRS verzorgt ook de A proeven. Voor meer informatie www.fnrs.nl

De theorie, eventueel aangevuld met de te rijden proeven, van de ruiteropleidingen staat vermeld in het FNRS-leerboek. Dit leerboek is te verkrijgen bij de eigen FNRS ruitersportcentrum. De FNRS wenst iedereen veel succes bij het volgen van de opleidingen uit ons ruiterprogramma. Een goede ruiteropleiding staat garant voor langdurig plezier in de paardensport. Meer informatie over de diverse ruiteropleidingen, het FNRS ruiterpaspoort en/of jurycursussen is te vinden op www.fnrs.nl.