beauty-1999-1

Naam: Beauty

Geboren: 1999

Geslacht: Merrie

Ras: Welsh

chica-2002-2

Naam: Chica

Geboren: 2002

Geslacht: Merrie

Ras: Haflinger / Arabier

hidde-2002-2

Naam: Hidde (SPGSD)

Geboren: 2002

Geslacht: Ruin

Ras: Fries

nelly-2005-1

Naam: Nelly

Geboren: 2005

Geslacht: Merrie

Ras: New Forrest

plukkie-1992-3

Naam: Plukkie

Geboren: 1987 overleden 2021

Geslacht: Merrie

Ras: Fjord

polly-1999-1

Naam: Polly (SPGSD)

Geboren: 1999

Geslacht: Ruin

Ras: Welsh

rocky-1990-1

Naam: Rocky

Geboren: 1990 overleden 2021

Geslacht: Ruin

Ras: New Forrest

tequila-2004-2

Naam: Tequila

Geboren: 2004

Geslacht: Ruin

Ras: Haflinger

wodka-1997-1

Naam: Wodka

Geboren: 1997

Geslacht: Merrie

Ras: Haflinger


Naam: Bink

Geboren: 2008

Geslacht: Ruin

Ras:Tinker

Rebel (2)

Naam: Rebel (SPGSD)

Geboren: 2004

Geslacht: Ruin

Ras:Haflinger

django (2)

Naam: Django overleden 2021

Geboren: 1991

Geslacht: Ruin

Ras:Welsh

whisky

Naam: Whisky

Geboren: 2010

Geslacht: Ruin

Ras:Haflinger

iduna2

Naam: Iduna (SPGSD)

Geboren: 2007

Geslacht: Merrie

Ras:Fjord


Naam: Snoopy

Geboren: 2012

Geslacht: Merrie

Ras:Shetlander


Naam: Dandy

Geboren: 2009

Geslacht: Ruin

Ras: Welsh


Naam: Levi

Geboren: 2015

Geslacht: Ruin

Ras: KWPN

Naam: Luna

Geboren: 2016

Geslacht: Merrie

Ras: KWPN

Naam: Cloud

Geboren: 2009

Geslacht: Ruin

Ras: Franse Boulonnais